17 września 2018

Dotacje dla firm – bezpłatne porady prawne

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej bardzo często jest wynikiem niemożności odnalezienia się przez młodych ludzi na współczesnym rynku pracy – jest on niezwykle konkurencyjny, stale podlega zmianom i wymaga od szukającego pracy zaangażowania ogromnego wysiłku w znalezienie dobrej pracy. Założenie firmy i zostanie swoim własnym szefem jest w tym kontekście bez wątpienia ciekawszą alternatywą, trzeba jednak pamiętać, że aby firma zaczęła działać, musi skądś pozyskać odpowiedni kapitał, bez którego nawet najlepsze pomysły pozostaną jedynie teoretyczną wizją bez szans realizacji.

Na szczęście w Polsce funkcjonuje wiele renomowanych firm doradczych, świadczących bezpłatne porady prawne dla firm, które dopiero rozpoczynają działalność, tak więc startujące firmy nie muszą brać pod uwagę kosztów związanych ze specjalistyczną obsługą w tym zakresie. Szczególnie cenne są porady prawne w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność – zarówno na skalę lokalną, jak i ogólnokrajową.

Dotacje samorządowe

Samorządy terytorialne w Polsce posiadają możliwość udzielania dotacji celowych z budżetu przy zachowaniu określonych warunków i spełnieniu szeregu wymagań przez podmiot, który o taką dotację się ubiega. Warto w tym kontekście mieć na uwadze, że oprócz dotacji celowych możliwe do uzyskania są także dotacje podmiotowe (czyli środki przeznaczone dla określonego podmiotu wyłącznie na dofinansowanie bieżącej działalności tego podmiotu zgodnie z zapisami odrębnej ustawy, w której taki podmiot musi być wskazany) oraz dotacje przedmiotowe (czyli środki, które stanowią dopłaty do określonych rodzajów usług albo wyrobów).

Wysokość możliwych do uzyskania stawek, tryb udzielania i rozliczania dotacji, a także formę, w jakiej muszą być składane wnioski, określają odrębne regulacje prawne, nierzadko bardzo skomplikowane i niezrozumiałe dla przeciętnego przedsiębiorcy. Między innymi z tego powodu Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy pomaga przedsiębiorcom zarówno w uzyskaniu możliwie najwyższego dostępnego dla danej firmy dofinansowania, jak również zapewnia regularną obsługę prawną i podatkową na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

DOTACJE EUROPEJSKIE

Dotacje europejskie/unijne

Dotacje oferowane przez Unię Europejską mogą dla każdego przedsiębiorcy okazać się ogromnym wsparciem finansowym, dzięki któremu prowadzona działalność znacząco się rozwinie. Co istotne, dotacje dostępne w ramach funduszy unijnych są przeznaczone nie tylko dla ludzi młodych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę jako przedsiębiorcy – to także bogata oferta dotacji dla osób posiadających już doświadczenie w pracy w większych organizacjach. W takim przypadku na pierwszy plan wysuwa się dobry, nietuzinkowy i innowacyjny pomysł na biznes, który w dłuższej perspektywie czasowej będzie się cały czas rozwijał i ewoluował.

Przykładowe projekty unijne w tym zakresie obejmują między innymi inwestycje w kapitał ludzki przedsiębiorstwa, różnego rodzaju specjalistyczne szkolenia (zarówno umiejętności twardych, jak i miękkich), zakup niezbędnego wyposażenia (maszyny, taśmy i urządzenia produkcyjne) czy poszerzenie zakresu działalności przedsiębiorstwa.

Dzięki ekspertom KIPP bezpieczeństwo prowadzenia biznesu rośnie, gdyż analizują oni sposób funkcjonowania firmy i dopiero w oparciu o twarde dane opracowują i sugerują potencjalne rozwiązania, zawsze mając na uwadze poprawę rentowności przedsiębiorstwa. Z uwagi na zróżnicowany skład zespołu ekspertów (osoby z doświadczeniem podatkowym, księgowym, prawnym i biznesowym) przedstawione propozycje są kompleksowe oraz zawsze zgodne z najnowszymi obowiązującymi regulacjami prawnymi – czy to na skalę krajową, czy międzynarodową.

porady prawne dla firm

Darmowe porady prawne dla firm

Krajowy Instytut Prawno-Podatkowy oferuje kompleksową, profesjonalną i aktywną obsługą przedsiębiorców polskich oraz zagranicznych w zakresie doradztwa podatkowego, prawnego, zakładania i reorganizacji firmy, doradztwa transakcyjnego i strategicznego, ochrony i sukcesji majątku firmy oraz księgowości i rachunkowości. Przedsiębiorcom dopiero rozpoczynającym działalność KIPP rekomenduje formę zakładanej działalności w oparciu o profil i specyfikę branży, możliwych korzyści podatkowych, wysokości kosztów, zabezpieczenia majątku, a przede wszystkim w kontekście możliwości pozyskania dodatkowego kapitału na działalność zarówno na starcie, jak i w przyszłości.

SHARE:
FINANSE, PRAWO 0 Replies to “Dotacje dla firm – bezpłatne porady prawne”
Tomek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *