11 grudnia 2018

Certyfikacja na zgodność z systemem VAT Control

Ostatnio coraz częściej słyszy się o przestępstwach podatkowych, w które zaangażowani są przedsiębiorcy mniejszych i większych firm. Co więcej, konsekwencje tych przekłamań dotykają również osoby niewinne, wchodzące w różne relacje biznesowe z ww. podmiotami gospodarczymi. W celu uchronienia się przed taką działalnością, wprowadzano certyfikację VAT Control. Przedsiębiorcy liczący się z wystąpieniem ryzyka biznesowego i związanych z tym przykrych konsekwencji finansowych, a często też prawnych, zyskują solidne zabezpieczenie.

Inicjatywa

System VAT Control powstał dzięki grupie fachowców, związanych z działalnością biznesową oraz prawem handlowym i podatkowym. Dzięki ich pracy, wielu spotkaniom i uzgodnieniom, powstał zbiór zasad, zamknięty prawnie w certyfikacji VAT. Dzięki tym regulacjom przedsiębiorcy mogą działać bez obaw i być wiarygodnymi partnerami biznesowymi dla innych podmiotów gospodarczych. Nie muszą bać się bezpodstawnych osądów, związanym z doborem kontrahentów i prowadzeniem rozliczeń podatkowych. Innymi słowy, jest to taki wentyl bezpieczeństwa, tak bardzo potrzebny w czasie, gdy karuzele podatkowe rozkręcają się coraz częściej i z coraz większą siłą.

Biznes równa się ruch!

W prowadzeniu działalności, nawet najmniejszej, nic nie jest stałe. Zmieniają się kontrahenci, dostawcy, plany dotyczące zarządzania firmą i inne kwestie prawne. Dobry przedsiębiorca wie, jak ważne są relacje z partnerami biznesowymi, poszerzanie pola działania o nowe rynki, wychodzenie naprzeciw nowym potrzebom klientów. To wszystko wiąże się niestety z możliwością spotkania na swojej drodze ludzi nieuczciwych, próbujących dorobić kosztem innych, za cudze pieniądze.

Jakie korzyści daje certyfikacja?

Jak zostało wyżej wspomniane, przedsiębiorca może spokojnie działać w swojej branży, nie obawiając się, że zostanie przez kogoś błędnie osądzony. Zyskuje też większą liczbę klientów, dla których potwierdzenie wiarygodności w formie certyfikacji VAT jest dodatkowym impulsem do podjęcia współpracy z danym podmiotem gospodarczym. Przedsiębiorca podejmujący certyfikację VAT, musi baczniej obserwować współpracowników, kontrahentów, analizować i badać systemy zarządzania firmą na różnych poziomach, a także, co ważne, zwracać uwagę na dział księgowości i jego relacje z innymi działami firmy. Jak wiadomo, księgowość jest centrum finansowego dowodzenia w przedsiębiorstwie i od tej komórki zależy naprawdę bardzo dużo. Wychwycenie w porę nawet najdrobniejszych nieprawidłowości, pozwoli na skutecznie zażegnanie niebezpieczeństwa związanego z finansami przedsiębiorstwa. System VAT Control niewtajemniczonym w arkana jego prawnych ustaleń, może kojarzyć się z szeregiem nakazów i zakazów. Jednak nie jest to prawda. Wręcz przeciwnie – certyfikacja pomaga przedsiębiorcom działać zgodnie z prawem, zabezpiecza wręcz biznes od podszewki. To właściciel firmy, zarządzający nią podmiot gospodarczy ustala swoje zasady kontroli i budowania mocnych, dobrze działających struktur komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. Zostają też usystematyzowane różne procesy, związane ściśle z formą działalności – tj. dostawcami, odbiorcami. System VAT Control daje więc wolna rękę w wypełnianiu ustalonych wymogów, narzucanych z góry. Przedsiębiorca dostaje też wskazówki potrzebne do umiejętnego zarządzania firmą w zakresie kwestii finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń podatku VAT.

Kto może przystąpić do systemu certyfikacji?

Zarówno małe, średnie, jak i duże firmy mogą wstąpić w struktury certyfikacji. Jest to system ustalony dla tych, którzy chcą prowadzić biznes zawsze w świetle prawa, być wiarygodnym w swoich działaniach i bez obaw przedstawiać profil swojej firmy Fiskusowi. Duża liczba przedsiębiorców zobowiązuje swoich partnerów biznesowych do włączenia się w struktury systemu Control VAT. Dzięki temu już od początku wie z kim współpracuje, a druga strona ma określone jasno zasady działania firmy.

W jaki sposób przystąpić do certyfikacji VAT Control?

Sprawa jest bardzo prosta i można zamknąć cały proces włączenia się do certyfikacji w kilku podstawowych krokach. Należy opracować i wdrożyć w swojej firmie system zarządzania zgodny z certyfikacją VAT Control, a później wybrać niezależną jednostkę certyfikującą. Następnie konieczne jest wypełnienie wniosku, który jest niezbędny do tego , aby strona sprawdzająca wyceniła koszt i czas audytu firmy. Niezaprzeczalnie powinny się w nim znaleźć informacje o rocznym obrocie brutto oraz liczbie pracowników. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku dochodzi do podpisania umowy między stronami i firma zostaje włączona do Operatora systemu VAT Control. Od tej pory przedsiębiorca może być pewien, że nie zostanie wplatany bezkarnie w żadną karuzele podatkową. Zwiększa się znacznie jego szansa na pozyskanie nowych kontrahentów i możliwości otwarcia się na nowe rynki.

SHARE:
FINANSE, PRAWO, PRZEMYSŁ 0 Replies to “Certyfikacja na zgodność z systemem VAT Control”
Tomek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *